Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

 

Adresát

 

 

GREENLION.CZ, Jasenná 8, 193 00 Praha 9, info@greenlion.cz, greenlion@c-mail.cz

 

 

 

 

Oznamujiže tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží

 

číslo objednávky/fa :

 

zboží :

 

číslo bankovního účtu :

 

Datum objednání/datum obdržení :

 

Jméno a příjmení spotřebitele :

 

Adresa spotřebitele :

 

Datum :

 

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)